Výstavná sieň

Výstavná sieň Barónka sa momentálne nevyužíva

https://www.facebook.com/vystavnasienKK/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAUcWZBVR9gvc8DIp7rigByX_yaOijxRwtX_n7zZfz5zZJ2oGvpgUanWqOyP-g8mKmf-76_mLme_ktL

 

Výstavná sieň otvorená:

pondelok - piatok od 9.00 - 12.00 a 13.00 -  17.00 hod.
Kontakt: tel.: 052 452 3170
Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok

Viac...